Szanowni Państwo, W imieniu EDF EN POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Złota 59, X piętro, 00-120 Warszawa) zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 393874, kapitał zakładowy 400.000 zł, NIP 5252508700, informujemy, że w dniu 05 października 2016 roku Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (sygn. akt XII 59473/16/547) zarejestrował połączenie spółki Starke Wind Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (adres: ul. Kosynierów Gdyńskich 51, 66-400 Gorzów Wielkopolski) zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 224207 (jako Spółki Przejmowanej) ze spółką EDF EN POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (jako Spółki Przejmującej). Połączenie nastąpiło poprzez przejęcie przez Spółkę Przejmującą Spółki Przejmowanej. Z dniem wydania w/w postanowienia Spółka Przejmująca wstąpiła z mocy prawa we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. EDF EN POLSKA Sp. z o.o. ul. Złota 59, X piętro 00-120 Warszawa KRS 393874, NIP 5252508700 Kapitał zakładowy 400.000 zł Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Dokumenty do pobrania: Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego spółki EDF EN POLSKA Sp. z o.o.